FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki Sesji Pre Test, październik 2014 - poziom FCE


Letter of participation

Lp. Imię nazwisko Listening
1 WIKTORIA WALICKA 37%
2 AGATA CIOSEK 40%
3 OLGA PETERSON 47%
4 ANNA KONDRACIUK 40%
5 KATARZYNA KUĆ 37%
6 ANNA SUMERA 37%
7 ANITA WASIAK 43%
8 MARIA BOLEK 33%
9 KATARZYNA JAWORSKA 27%
10 MARCEL WODZISŁAWSKI 40%
11 STANISKAW JANKOWSKI 43%
12 AGATA CISŁO 67%
13 MARIA SZYCHOWSKA 63%
14 MATEUSZ NOWICKI 50%
15 WOJTEK KLEMINSKI 50%
16 ADRIANNA PRZEDBORSKA 50%
17 JULIANNA SZMIEL 57%
18 ZUZANNA KACZMAREK 57%
19 BEATA JACKOWSKA 67%
20 TOMEK KALINA 27%
21 LIDIA HADRIAN 43%
22 MICHAEL CISTO 30%
23 FILIP URBAN 23%
24 KAROL KORPECKI 67%
25 JAKUB WOSZCZYK 17%
26 PAULINA DROBNICZAK 23%
27 KATARZYNA PINKOWSKA 47%
28 MIKOTAJ SZYMCZAK 23%
29 KRZYSZTOF BRZEZINSKI 33%
30 SZYMON GRABAREK 53%
31 MARCIN STOLARSKi 33%
32 IGNACY ANDRZEJEWSKI 40%
33 ALEKSANDRA DROZDZ 17%
34 HOBERT BANASZCZYK 43%
35 WIKTOR BORKOWSKI 47%
36 KVBA PŁATEK 23%
37 ADRIANNA LAKOMIAK 33%
38 MARIA GOLINSKA 60%
39 ALEKSANDRA WiLEWSKA 33%
Lp. Imię nazwisko Reading
1 WIKTORIA WALICKA 15%
2 AGATA CIOSEK 59%
3 OLGA PETERSON 26%
4 ANNA KONDRACIUK 33%
5 KATARZYNA KUC 33%
6 ANNA SUMERA 19%
7 ANITA WASIAK 59%
8 MARIA BOLEK 30%
9 KATARZYNA JAWORSKA 30%
10 MARCEL WODZISŁAWSKI 52%
11 STANISKAW JANKOWSKI 30%
12 AGATA CISŁO 48%
13 MARIA SZYCHOWSKA 63%
14 JAN MICINSKI 52%
15 MATEUSZ NOWICKI 26%
16 WOJCIECH KLEMINSKI 44%
17 ADRIANNA PRZEDBORSKA 33%
18 JULIANNA SZMIEL 44%
19 ZUZANNA KACZMAREK 52%
20 BEATA JACKOWSKA 67%
21 JEREMI KRZYŻANIAK 44%
22 TOMEK KALINA 37%
23 JUSTYNA KRZYZANIAK 30%
24 LIDIA HADRIAN 37%
25 MICHAŁ CISŁO 44%
26 FILIP URBAN 26%
27 KAROL KORPECKI 44%
28 JAN SEMERADT 48%
29 AGATA BAJER 22%
30 PAULINA DROBNICZAK 41%
31 KATARZYNA PINKOWSKA 37%
32 PAWEK WELFLE 41%
33 MIKOTAJ SZYMCZAK 22%
34 KRZYSZTOF BRZEZINSKI 19%
35 SZYMON GRABAREK 63%
36 MARCIN STOLARSKI 48%
37 IGNACY ANDRZEJEWSKI 22%
38 ALEKSANDRA DROZDZ 26%
39 ADAM BUSNOWICZ 37%
40 WIKTOR BORKOWSKI 63%
41 KUBA PŁATEK 15%
42 JAKUB WOSZCZYK 22%
Lp. Imię nazwisko Use of English
1 WIKTORIA WALICKA 31%
2 AGATA CIOSEK 23%
3 OLGA PETERSON 38%
4 ANNA KONDRACIUK 13%
5 KATARZYNA KUC 23%
6 ANNA SUMERA 26%
7 ANITA WASIAK 18%
8 MARIA BOLEK 26%
9 KATARZYNA JAWORSKA 8%
10 MARCEL WODZISŁAWSKI 10%
11 STANISTAW JANKOWSKi 15%
12 AGATA CISŁO 36%
13 MARIA SZYCHOWSKA 36%
14 JAN MICINSKI 38%
15 MATEUSZ NOWICKI 23%
16 WOJCIECH KLEMINSKI 36%
17 ADRIANNA PRZEDBORSKA 23%
18 JULIANNA SZMIEL 23%
19 ZUZANNA KACZMAREK 26%
20 BEATA JACKOWSKA 51%
21 JEREMI KRZYZANIAK 21%
22 TOMEK KALINA 21%
23 JUSTYNA KRZYZANIAK 21%
24 LIDIA HADRIAN 13%
25 MICHAK CISŁO 31%
26 FILIP URBAN 10%
27 KAROL KORPECKJ 31%
28 JAKUB WOSZCZYK 13%
29 JAN SEMERADT 31%
30 AGATA BAJER 13%
31 PAULINA DROBNiCZAK 26%
32 KATARZYNA PINKOWSKA 49%
33 PAWET WELFLE 21%
34 MIKOTAJ SZYMCZAK 13%
35 KRZYSZTOF BRZEZINSKI 18%
36 SZYMON GRABAREK 26%
37 MARCIN STOLARSKI 41%
38 IGNACY ANDRZEJEWSKI 26%
39 ALEKSANDRA DROZDZ 15%
40 ADAM BUJNOWICZ 51%
41 WIKTOR BORKOWSKI 46%
42 KUBA PŁATEK 23%

Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved