FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki czści Writing - Październik 2014


Najczęciej wymieniane niedoskonałości waszych tekstów to:
1. Niekompletna treść, czyli treść niezgodna w 100% z poleceniem. Pominięcie pewnych aspektów.
2. Niezrozumienie polecenia - zamiast propos al do managera, powstaje proposal dla nowych pracowników.
3. Nieodpowiedni styl - najczęciej zbyt kolokwialny dla tekstu formalnego.
4. Brak odpowiedniej budowy paragrafu, tekst nie tworzy całości, tylko jest listą zdań. Brak linking words.
5. Zbyt proste słownictwo, nieciekawa prosta gramatyka.
6. Błędy w pisowni.

Każdy student otrzyma kopię swojego tekstu i opis w zeszycie.
Będzie można zapamiętać i poprawić. Omówimy także te aspekty, które wymagają większej uwagi.

1375_CAE_TT503

1375_CAE_TT505

1375_CPE_TT1077

1375_FCE_W2144

1375_FCE_2154Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved