FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Pre Test Cambridge - 8 marca 2014


Informujemy, że dnia 8 marca, sobota, odbędzie się trzeci Pre Test egzaminu Cambridge First Certficate.
Tym razem jest to kompletny egzamin przysłany do szkoły z Cambridge i zawiera 4 części pisemne: Reading, Writing, Use of English oraz Listening. Egzamin będzie wysyłany do Cambridge do sprawdzenia, tak więc jego wynik będzie niezwykle istotny.

W dniu 8 marca kandydaci będą pisali 3 części egzaminu:
  • - Reading, Writing (1 tekst, w czasie prawdziwego egzaminu wymagane są dwa teksty ), Use of English
  • - Część 4, listening, będziemy pisać w czasie zajęćEgzamin odbywać się będzie w dwóch turach; od 9.00 do 12.00 oraz
od 12.15 do 15.15 w naszym Centrum ul. Municypalna.
Uczniowie będą się wpisywali na odpowiednie terminy na zajęciach.

Osoby, które planują przystąpienie do egzaminu muszą potraktować ten Pre Test jako absolutnie obowiązkowy, gdyż szkoła traktuje ten egzamin jako część składową weryfikacji przy rejestracji kandydatów.
Przypominamy, że termin zgłoszenia się na egzamin to dzień 10 kwietnia 2014. Mamy nadzieję, że do tego czasu uzyskamy wyniki, a jeśli nie, planujemy przygotować swoje odpowiedzi i sprawdzimy dodatkowo testy w szkole.


Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved