FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Terminy i ceny egzaminów Cambridge,
sesja letnia 2014Podana data jest dniem egzaminu pisemnego- wszystkie części.
Egzamin ustny jest ustalany po rejestracji kandydata.


Cambridge English: First for Schools 14/06/2014 sobota
REJESTRACJA DO 10 KWIETNIA cena egzaminu 570 złotych

Cambridge English: Advanced 11/06/2014 środa
REJESTRACJA DO 10 KWIETNIA cena egzaminu 590 złotych

Cambridge English: Proficiency 12/06/2014 czwartek
REJESTRACJA DO 10 KWIETNIA cena egzaminu 610 złotych


Możliwa jest zmiana terminu egzaminu ustnego.
Informujemy, że zmiana ta jest usługą płatną w wysokości 30 zł i jest realizowana w miarę możliwości organizacyjnych centrum egzaminacyjnego British Council, jeżeli egzamin ustny odbywa się w więcej niż jednym terminie w danej sesji.
Nie jest możliwa zmiana centrum egzaminacyjnego, w którym przystępuje się do egzaminu ani termin egzaminu pisemnego i ze słuchu.


Zwrot opłaty rejestracyjnej jest możliwy wyłącznie na poniższych zasadach:
  • - w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni od wniesienia opłaty,
  • - w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie po upływie 10 dni od wniesienia opłaty, lecz przed zakończeniem rejestracji,
  • - w przypadku nieobecności kandydata na egzaminie, jeżeli wynika ona z przyczyn zdrowotnych, śmierci osoby bliskiej kandydatowi lub śmierci kandydata.


Szkoła rejestruje na egzamin po wpłacie należności najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2014.
Szkoła nie rejestruje kandydatów, którzy nie spełnili wymagań wynikających z programu zajęć.Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved