FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Komunikat o nowym roku szkolnym 2013/2014


Sekretariat szkoły czynny będzie w dniach 2, 3 września
w godzinach 16.00 – 18.00

Ewentualne pytania prosimy także kierować na adres mailowy szkoły coolschool@coolschool.pl

Egzamin poprawkowy - 3 września, wtorek, godzina 17.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września, środa,
zgodnie z podanym harmonogramem zajęć dla poszczególnych grup.

Od dnia 4 września sekretariat szkoły czynny w godzinach od 15.30 do 20.00

Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved