FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki egzaminów Cambridge Young Lerners
w College Of Languages
SPOSÓB OCENY KOMPETENCJI
wynik 100% 5 pięć tarcz , 5 punktów
wynik nie zaliczający danej części – 1 tarcza, 1 punkt

Egzmain jest zaliczony i pozwala przejść na następny poziom przy całkowitym wyniku 10 punktów z 3 części
Poziom 1 MOVERS
Imię nazwisko czytanie
i pisanie
rozumienie
ze słuchu
mówienie speaking łączny wynik
Konrad Baron 5 5 5 15/15
Lena Kijewska 3 4 5 12/15
Krzysztof Klimek 4 5 4 13/15
Ewa Kłapcińska 4 4 5 13/15
Antoni Kujawski 2 3 5 10/15
Piotr Zasada 3 4 5 12/15
Poziom 2 FLYERS
Imię nazwisko czytanie
i pisanie
rozumienie
ze słuchu
mówienie speaking łączny wynik
Beata Jaworska 4 3 5 12/15
Adam Podczaski 3 3 4 10/15
Katarzyna Popa 3 3 4 10/15
Gracja Ryznar 4 5 5 14/15
Wojciech Strzelecki 4 5 5 14/15
Aleksandra Wądołowska 4 4 5 13/15


Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved