FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki PLACEMENT TEST z dnia 21 maja 2011


Poniższe wyniki nie mają charakteru oceny wiedzy ucznia, nie służą także do żadnych porównań pomiędzy kandydatami.
Celem testu placement jest wybranie właściwego poziomu, na którym uczeń będzie mógł kontynuować naukę, wykorzystując w pełni dotychczas opanowane umiejętności.
Szkoła może zaproponować naukę na deklarowanym przez ucznia poziomie, jeśli wynik testu placement będzie powyżej 70%.
Uczniowie wymieniani są w porządku alfabetycznym z podziałem na poziom testu placement.
Poziom Post Beginners, po 1 roku nauki
Lp. Imię nazwisko wynik
1 Julia Dałek 23%
2 Zofia Golińska 44%
3 Karolina Czubińska 35%
4 Wiktoria Gruchalska 13%
5 Karolina Topolska 49%
6 Apolonia Trzebińska 19%
Wszystkie osoby piszące test na tym poziomie nie mogą rozpocząć nauki w naszej szkole w grupie po 1 roku nauki.
Szkoła poda ewentualną propozycję nauki na poziomie elementarnym.


---------------------------------

Poziom Pre Intermediate 1, po 2 latach nauki
Lp. Imię nazwisko wynik
1 Piotr ŁuczakMaria Bednarek 30%
2 Aleksandra Bładek 18%
3 Alicja Dyśko 15%
4 Julia Garczyńska 25%
5 Mateusz Goliński 50%
6 Jakub Krysiak 41%
7 Julia Lis 36%
8 Weronika Pluta 25%
9 Krzysztof Rudnicki 53%
Wszystkie osoby piszące test na tym poziomie nie mogą rozpocząć nauki w grupie po 2 latach.
Szkoła zaproponuje zajęcia na poziomie elementarnym, w grupie FALSE BEGINNERS, dla "fałszywie początkujących"


---------------------------------

Poziom Pre Intermediate 2, po 3 latach nauki
Lp. Imię nazwisko wynik
1 Wiktor Borkowski 80%
2 Weronika Cisło 85%
3 Kamila Grzybowska 49%
4 Agata Patryk 18%
5 Gabriela Pucek 24%
6 Ewelina Włodarska 66%
Osoby, które nie uzyskały zadawalającego wyniku na tym poziomie mogą rozpocząć naukę na poziomie FALSE BEGINNERS

---------------------------------

Poziom Intermediate, deklarowany czas nauki powyżej 3 lat
Lp. Imię nazwisko wynik
1 Aleksandra Dałek 65%
2 Agata Estenberg 43%
3 Paulina Skorupka 26%
Każda osoba pisząca test na tym poziomie uzyska indywidualnie propozycję grupy, biorąc pod uwagę wiek ucznia, oraz wnikliwszą ocenę poziomu po analizie tetsu.

---------------------------------

Poziom First Certificate
Lp. Imię nazwisko wynik
1 Agata Szeller test 1 55%, test 2 69%, słownictwo 87%
Możemy zaproponować zajęcia na poziomie ADVANCED przygotowujące do egzaminu Cambridge First Certificate. Propozycja konkretnej grupy na początku czerwca, po ułożenia planu zajęć.

---------------------------------

Dziękujemy wszystkim za udział w teście placement.
Mamy nadzieję, że nasza szkoła zdoła zaproponować naukę w odpowiedniej grupie. Szczegóły dotyczące zajęć zostaną podane po ustaleniu planu na nowy rok szkolny, to jest na początku czerwca. Każdy uczestnik testu otrzyma konkretną propozycję zajęć, o ile na danym poziomie będą wolne miejsca.


Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved