FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Rok szkolny 2010/2011


Uprzejmie informujemy, że rok szkolny w naszej szkole rozpoczyna się
6 września
zgodnie z podanym planem zajęć, który można znaleźć
w zakładce "plan zajęć i godziny w roku 2010/11".

Uczniowie, którzy planują kontynuację nauki w nowym roku szkolnym proszeni są o wybór odpowiedniej grupy i wpisanie się na listę. Brak waszej deklaracji może skutkować brakiem miejsca w wybranej grupie.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej ilości chętnych do danej grupy szkoła dokona naboru kierując się dwoma kryteriami -
wynikiem egzaminu Cambridge zdawanego w sesji 2010 czerwiec, oraz wynikami, jakie uczeń osiągał w szkole.
Brana będzie także pod uwagę obecność na zajęciach.


Czesne w roku szkolnym 2010 / 2011 będzie wynosić:

  • College - 200 złotych miesięcznie
  • Centrum - 220 złotych miesięcznie


  • Dyżur w College po wakacjach:
    1,2,3 września w godz. 16.00 - 18.00


    Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved