FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Rok szkolnym 2022-2023 - CZESNECzesne za naukę w szkole może być opłacane w ratach miesięcznych lub jednorazowo za cały semestr.

OPŁATA ZA CAŁY SEMESTR - 1750 złotych
RATA MIESIĘCZNA - 350 złotych

Czesne w grupach przygotowujących do egzaminu Cambridge (Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced English), o nazwach Advanced, CFC, CAE:

OPŁATA ZA CAŁY SEMESTR - 1850 złotych
RATA MIESIĘCZNA - 370 złotych


Rata miesięczna nie jest opłatą za dany miesiąc, lecz ratalnym zobowiązaniem wobec szkoły.
Uczeń nieobecny nie jest zwalniany z opłaty raty.


Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved