FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki egzaminów końcowych


UWAGA GRUPY CAE 1, CAE 2, CAE 3

Osoby nieobecne na teście końcowym nie będą mogły zapisać się na zajęcia w przyszłym roku szkolnym.
Test w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można napisać do dnia 14 czerwca.
Osoby, które uzyskały wynik końcowy powyżej 70% i nie podchodzą do egzaminu Cambridge Advanced English, mogą zapisać się do grupy przygotowującej do egzaminu Cambridge Proficiency in English.

Osoby, które uzyskały wynik poniżej 60% i nie zdają egzaminu CAE w sesji letniej, nie mogą zapisać się do żadnej grupy, o ile nie przystąpią do egzaminu poprawkowego we wrześniu i nie uzyskają wyniku 60%.

EGZAMIN POPRAWKOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 WRZEŚNIA, WE WTOREK, O GODZINIE 17.00 W SZKOLE UL. DEMOKRATYCZNA 6

OSOBOM NIEOBECNYM BEZ USPRAWIEDLIWIENIA –
DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.UWAGA GRUPY CFC 1, CFC 2, CFC 3, ADV 1, ADV 2, ADV 3

Osoby nieobecne na teście końcowym nie będą mogły zapisać się na zajęcia w przyszłym roku szkolnym.
Test w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można napisać do dnia 14 czerwca.
Osoby, które uzyskały wynik końcowy powyżej 70% i nie podchodzą do egzaminu Cambridge First Certificate, mogą zapisać się do grupy przygotowującej do egzaminu Cambridge Advanced English.

Osoby w przedziale od 69% do 60% zapisują się do grupy kontynuującej naukę na poziomie CFC, drugi rok.
Osoby, które uzyskały wynik poniżej 60% i nie zdają egzaminu CFC w sesji letniej, nie mogą zapisać się do żadnej grupy, o ile nie przystąpią do egzaminu poprawkowego we wrześniu i nie uzyskają wyniku 60%.

EGZAMIN POPRAWKOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 WRZEŚNIA WE WTOREK O GODZINIE 17.00 W SZKOLE UL. DEMOKRATYCZNA 6

OSOBOM NIEOBECNYM BEZ USPRAWIEDLIWIENIA –
DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved