FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki Sesji Pre Test, listopad 2016 - poziom KETS


Letter of participation

Lp. Imię nazwisko Listening
Lp. Imię nazwisko Reading
1 E BORKOWSKI 79%
2 M DOMINCZAK 33%
3 M SNIEGULA 23%
4 O PAZDEJ 21%
5 J MICHALAK 48%
6 J STAWICKA 62%
7 J GRZEDOWSKA 29%
8 M DEMBOWSKA 38%
9 N SWIATEK 77%
10 M SAGANOWSKA 90%
11 M TOMASZEWSKA 40%
12 A SZCZECINSKA 40%
13 J KOLACZEK 21%
14 J SMIECHOWICZ 65%
15 A MICZYNSKA 38%
16 M JEDRASZEK 37%
17 M ROSOWSKI 13%
18 W PIERZCHALSKI 35%
19 A GRZELAK 17%
20 J TUREK 15%
21 A NOWAK 25%
22 M KOBALCZYK 17%
23 O KOWALCZYK 21%
24 N ROZYCKA 56%
25 L KOZLOWSKA 23%
26 Z RAJ 46%
27 K WOJCIK 29%
28 Z MOMOT 25%
29 H GRABAREK 13%
30 Z GRZEGORCZYK 23%
31 J MASZTAKOW 32%
32 J KOWALSKI 47%
33 W KARWAS 43%
34 B WIECZOREK 32%
35 E ADWENT 68%
36 K OLES 53%
37 M POGODA 47%
38 A WRZESZCZ 49%
39 A SLIWINSKA 36%
40 P HADRIAN 40%
41 A SIERON 72%
42 A WASIAK 68%
43 I KONIECZNA 75%
44 M SMUS 43%
45 O SKURZYNSKI 17%
46 M KMIECIAK 25%
47 A SOKOLOWSKI 36%
48 J PIEKARSKA 25%
49 W STANIEC 28%
50 P MICHNIEWSKA 32%
51 J URBANEK 34%
52 A JUSZCZYK 23%
53 J ROMANOWSKI 30%
Lp. Imię nazwisko Writing
1 ERNEST BORKOWSKI 5
2 MATEUSZ DOMINCZAK 3
3 MAKSYMILIAN SNIEGULA 4
4 OSKAR PAZDEJ 4
5 JAROSTAW MICHALAK 5
6 JULIA STAWICKA 5
7 JULIA GRZEDOWSKA 4
8 MARTA DEMBOWSKA 4
9 NATASZA SWIATEK 4
10 MARTA SA GANOWSKA 4
11 MATYLDA TOMASZEWSKA 3
12 ALICJA SZCZECINSKA 4
13 JAGODA KOLACZEK 3
14 JULIA SMIECHOWICZ 4
15 ALICJA MIECZYNSKA 1
16 MAREK JEDRASZEK 5
17 MICHAL ROSOWSKI 3
18 WIKTOR PIERZCHALSKI 4
19 ANTONI GRZELAK 2
20 JULIA TUREK 1
21 AMELIA NOWAK 4
22 MATEUSZ KOBALCZYK 3
23 OLIWIA KOWALCZYK 3
24 NINA ROZYCKA 4
25 LENA KOZLOWSKA 4
26 ZOSIA RAY 5
27 KATARZYNA WOJCIK 4
28 ZOFIA MOMOT 3
29 HANNA GRABAREK 5
30 ZUZIA GRZEGORCZYK 2
31 JAN MASZTAKOW 3
32 JAKUB KOWALSKI 5
33 WERONIKA KARWAS 3
34 BARTEK WIECZOREK 3
35 ERYK ADWENT 3
36 KAMIL OLES 5
37 MARTYNA POGODA 3
38 ALEKSANDRA WRZESZCI 3
39 AMELIA SLIWINSKA 3
40 PATRYCJA HADRIAN 3
41 ANNA SIERON 5
42 AMELIA WASIAK 5
43 INKA KONIECZNA 5
44 MATEUSZ SMUS 5
45 OSKAR SKURZYNSKI 4
46 MACIEK KMIECIAK 3
47 ANTONI SOKOLOWSKI 5
48 JUSTYNA PIEKARSKA 4
49 WIKTORIA STANIEC 3
50 PATRYCJA MICHNIEWSKA 5
51 JULIA URBANEK 4
52 ARTUR JUSZCZYK 3
53 JAKUB ROMANOWSKI 3

Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved