FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
College of Languages bierze udział w akcji przeciw wprowadzeniu VAT dla szkół językowych
COLLEGE OF LANGUAGES bierze udział w kampanii PASE przeciw VAT na naukę języków obcych.
Wprowadzenie 23% VAT w praktyce oznacza 23% podwyżkę ceny na naukę języków obcych. VAT jest cenotwórczy.
Jeszcze bardziej w praktyce oznacza to dziedziczenie braku znajomości języków obcych przez mniej zamożną część społeczeństwa.
Jeszcze bardziej PRAKTYCZNIE I OBRAZOWO oznacza to dziedziczenie biedy i braku możliwości.
Oczekujemy z niepokojem rozwoju zdarzeń.

Nasza szkoła ma akredytacje kuratorium, co oznacza zwolnienie z VAT dla uczniów pełnoletnich. Dodatkowo jesteśmy szkołą zarejestrowaną w Kuratorium jako placówka oświaty niepublicznej i według projektu ustawy mamy być zwolnieni z VAT (cyt. z ustawy art. 209 1. Zwalnia się świadczone na terytorium kraju: 1)usługi świadczone przez: a)jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia lub wychowania)

Jednak ostateczny kształt ustawy przegłosowany przez sejm dopiero w 100% wyjaśni sytuację. Śledzimy na bieżąco sytuację.
Będziemy Państwa informować o rozwoju zdarzeń!


Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved