FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Nowe nazwy grup oraz termin pierwszych zajęć na rok szkolny 2015/16


CFC (2 rok)
Obecna nazwa Nowa nazwa Termin pierwszych zajęć
Nowo tworzona grupa Beginners 2 8 września godz. 16.15
Children 3 Intermediate 1 9 września godz. 16.15
Post Beginners 2 (college) Pre Intermediate 2 8 września godz. 16.15
Intermediate 1 College
Intermediate 2 College
Intermediate 4 College
Upper Intermediate A
College, ul. Demokretyczna
lub
Upper Intermediate C
Centrum, ul. Joanny
7 września godz. 18.00
lub
7 września godz. 18.00
Intermediate 1 Centrum Upper Intermediate A 8 września godz. 16.15
Intermediate 2 Centrum Upper Intermediate B 7 września godz. 16.15
Upper Intermediate A College
Upper Intermediate B College
Intermediate 3 College
Upper Intermediate A Centrum
Marysia Dubec
Advanced 1
lub
Advanced 2
lub
Advanced 3
7 września godz. 18.15
lub
7 września godz. 16.15
lub
9 września godz. 18.15
Advanced 1
Advanced 2
Advanced 3
CFC
lub
CAE 2 (1 rok)
lub
CAE 3 (1 rok)
8 września godz. 18.15
7 września godz. 16.15
CAE 2
CAE 3
CAE 1 (2 rok) 8 września godz. 18.15
CAE 1
CAE 2
CAE 3
PROF
CPE 7 września godz. 18.15
Copyright 1992 - 2021 © College Of Languages. All rights reserved