FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Nagroda dla uczniów z najlepszym wynikiem na teście końcowym w roku szkolnym 2014/2015

Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych:
• Szkoła podstawowa
• Gimnazjum i liceum

Liczył się wynik średni z obu testów:
• Gramatyka
• Podręcznik


UCZNIOWIE, KTÓRZY UZYSKAJĄ NAJLEPSZY WYNIK W SZKOLE
W SWOJEJ GRUPIE WIEKOWEJ, OTRZYMAJĄ NAGRODĘ GŁÓWNĄ
DARMOWY ROK SZKOLNY 2015/2016


UCZNIOWIE, KTÓRZY UZYSKAJĄ NAJLEPSZY WYNIK W GRUPIE
OTRZYMAJĄ W NAGRODĘ
KOMPLET PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016Regulamin
Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
• Szkoła podstawowa od 2 klasy, grupy KIDS oraz CHILDREN 0 ze względu na charakter testu nie mogą wziąć udziału w konkursie
• Gimnazjum i liceum

Liczy się wynik średni z obu testów końcowych:
• Gramatyka
• Podręcznik

Uczniowie z tych dwóch poziomów wiekowych, którzy uzyskają najlepszy wynik w szkole otrzymają w nagrodę stypendium na rok szkolny 2015/2016 w całości pokrywające naukę w całym roku szkolnym.
W przypadku identycznych wyników nagroda zostanie podzielona w równych częściach.
W konkursie liczyć się będą tylko wyniki uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie podanym dla danej grupy. W wyjątkowych przypadkach losowych szkoła może uwzględnić wynik osoby nie piszącej razem ze swoja grupą.

Uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik w grupie otrzymają w nagrodę komplet podręczników w nowym roku szkolnym. Ta nagroda zostanie przyznana uczniom, którzy nie zdobędą nagrody głównej.

Wyniki konkursu podane przez szkołę są ostateczne i nie poddawane są dyskusji.

Dyrektor szkoły, Jolanta Witaszek

Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved