FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki Sesji Pre Test, listopad 2014 - poziom CAE


Letter of participation

Lp. Imię nazwisko Listening
1 NATALIA KOWALSKA 38%
2 JAN MAJEWSKI 31%
3 JULIA KUJAWA 35%
4 WOJCIECH MRUGASIEWICZ 31%
5 LENA KIJEWSKA 46%
6 ANTONI KUJAWSKI 35%
7 BARBARA PYCIO 15%
8 MALGORZATA SARZALA 27%
9 LUKASZ IWANOWSKI 12%
10 MARLENA TOMCZAK 23%
11 EWA MADKA 12%
12 MICHAL SNIADY 8%
13 MAJA SOKOTOWSKA 27%
14 JEREMI ANDRZEJEWSKI 46%
15 KAMILA STANCZAK 42%
16 MAJA CiESIELSKA 31%
17 AGATA ESTEMBERG 35%
18 ADRIANNA URBANSKA 62%
19 DAMIAN KOLCZYNSKI 46%
20 PIOTR TOMASZEWSKI 27%
21 JULIA FIEDOROWICZ 58%
22 PAULINA BARTLOMIEYCZYK 38%
23 IZA KUCH 15%
24 SYLWIA SKONECZNA 46%
25 KAROL STANIEWICZ 35%
26 EWA KLAPCINSKA 62%
27 ALEKSANDRA URbANEK 27%
28 GRACJA RZYMAR 46%
29 SANDRA GADULKA 19%
30 JULIA SADULSKA 35%
31 KRZYSZTOF KLIMEK 46%
32 PIOTR ZASADA 46%
33 NORBERT PRZEDBORSKI 38%
34 JANUSZ JAGIELLO 50%
35 ADRIAN OSTROWSKI 50%
36 ALEKSANDRA LOBKA 23%
37 JULIA MADEJ 15%
38 GABRIELA SZUBERT 31%
39 KLAUDIA SWIATEK 12%
40 KATARZYNA JEDRASZEK 27%
Lp. Imię nazwisko Reading
1 NATALIA KOWALSKA 48%
2 JAN MAJEWSKI 17%
3 JULIA KUJAWA 28%
4 JAKUB MRUGASIEWiCZ 52%
5 LENA KIJEWSKA 14%
6 ANTONI KUJAWSKI 48%
7 BARBARA PYCIO 24%
8 MALGORZATA SARZALA 45%
9 LUKASZ IWANOWSKI 31%
10 MARLENA TOMCZAK 52%
11 MICHAL SNIADY 45%
12 MAJA SOKOTOWSkA 21%
13 JEREMI ANDRZEJEWSKI 31%
14 KAMILA STANCZAK 66%
15 MAJA CIESIELSKA 59%
16 AGATA ESTEMBERG 48%
17 EWA MADKA 90%
18 ADRIANNA URBANSKA 66%
19 DAMIAN KOLCZYNSKI 48%
20 PIOTR TOMASZEWSKI 72%
21 JUILIA FIEDOROWICZ 45%
22 PAULINA BARTLOMIEYCZYK 66%
23 IZA KUCH 34%
24 SYLWIA SKONECZNA 59%
25 EWA KLAPCINSKA 83%
26 ALEKSANDRA URBANEK 21%
27 ADAM OSTROWSKI 59%
28 SANDRA GADVtKA 31%
29 ANIA TARAR 45%
30 JULIA SADULSKA 24%
31 KRZYSZTOF KLIMEK 52%
32 PIOTR ZASADA 21%
33 NORBERT PRZEDBORSKI 38%
34 WERONIKA BOLTROMIUK 48%
35 JANUSZ JAGIELLO 52%
36 ADRIAN OSTROWSKI 38%
37 ALEKSANDRA LOBKA 45%
38 GABRIELA SLUBERT 34%
39 KLAUDIA SWIATEK 24%
40 ZUZANNA WADOLOWSKA 66%
41 WERONIKA PRZYWARSKA 52%
Lp. Imię nazwisko Use of English
1 NATALIA KOWALSKA 30%
2 JAN MAJEWSKI 21%
3 JULIA KUJAWA 19%
4 JAKUB MRUGASIEWICZ 16%
5 LENA KIJEWSKA 14%
6 ANTONI KUJAWSKI 19%
7 BARBARA PYCIO 26%
8 MALGORZATA SARZALA 28%
9 LUKASZ IWANOWSKI 14%
10 MARLENA TOMCIAK 33%
11 MICHAL SNIADY 37%
12 MAYA SOKOLOWSKA 9%
13 JEREMI ANDRZEJEWSKI 35%
14 KAMILA STANCZAK 26%
15 MAJA CIESIEWSKA 30%
16 AGATA ESTEMBERG 30%
17 EWA MADRA 88%
18 ADRIANNA URBANSKA 72%
19 DAMIAN KOLCZYISKI 53%
20 PIOTR TOMASZEWSKI 40%
21 JULIA FIEDOROWICZ 49%
22 PAULINA BARTLOMIEYCZYK 33%
23 IZA KUCH 33%
24 SYLWIA SKONECZNA 53%
25 EWA KLAPCINSKA 70%
26 ALEKSANDRA URBANEK 35%
27 ADAM OSTZOWSKI 53%
28 SANDRA GADULKA 23%
29 ANNA TALAR 26%
30 JULIA SADULSKA 44%
31 KRZYSZJOF KLIMEK 40%
32 PIOTR ZASADA 33%
33 NORBERT PRZEDBORSKI 37%
34 WERONIKA BOLTROMIUK 33%
35 JANUSZ JAGIELKO 35%
36 ADRIAN OSTROWSKI 49%
37 ALEKSANDRA LOBKA 26%
38 GABRIELA SZUBERT 30%
39 KLAUDIA SWIATEK 23%
40 ZUZANNA WADOTUWSKA 37%
41 WERONIKA PRZYWARSKA 16%

Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved