FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Wyniki Sesji Pre Test, listopad 2014 - poziom FCE


Letter of participation

Lp. Imię nazwisko Reading
1 ANNA KONDRACIUK 28%
2 ADRIANNA LAKOMIAK 36%
3 ANNA SUMERA 36%
4 ALEKSANDRA DROZDZ 24%
5 MACIEJ SZCZECHOWICZ 28%
6 JAN MICINSKI 8%
7 OLGA PETERSON 32%
8 JUSTYNA KRZYZANIAK 36%
9 WOTTEK KLEMiNSKI 36%
10 ANITA WASIAK 40%
11 WikTOR BORKOWSKI 32%
12 KAROL KORPECKI 48%
13 MARCEL WODZISTAWSKI 16%
14 MARIA GOLINSKA 44%
15 WIKTORIA WALiCKA 40%
16 FILIP URBAN 20%
17 LIDIA HADRIAN 24%
18 KATARZYNA PINKOWSKA 36%
19 BEATA JACKOWSKA 44%
20 PAWEL WELFLE 32%
21 IGNACY ANDRZEYEWSKI 52%
22 MIKOLAJ SZYMCZAK 40%
23 MARCIN STOLARSKI 40%
24 AGATA CISTO 44%
25 KATARZYNA JAWORSKA 16%
26 KRZYSZTOF BRZEZINSKI 32%
27 JAKUB WOSZCZYK 20%
28 MARIA SZYCHOWSKA 36%
29 ADRIANNA PRZEDBORSKA 40%
30 ZUZANNA KACZMAREK 52%
31 SZYMON GRABAREK 44%
32 AGATA CIOSEK 36%
33 MICHAL CISTO 32%
34 AGATA BAJER 44%
35 STANiSLAW JANKOWSKi 24%
36 JEREMI XRZYZANIAK 44%
37 ALEKSANDRA WILEWSKA 32%
38 PAUlINA DROBNICZAK 40%
39 KATARZYNA KUC 32%
40 MATEUSZ NOWICKI 36%
41 JAKUB PLATEK 32%
42 TOMEK KALINA 16%
Lp. Imię nazwisko Use of English
1 ANNA KONDRACIUK 29%
2 ADRIANNA LAKOMIAK 29%
3 ANNA SUMERA 39%
4 ALEKSANDRA DROZDZ 12%
5 MACIEJ SZCZECHOWICZ 25%
6 JAN MILINSKI 39%
7 OLGA PETERSON 33%
8 JUSTYNA KRZYZANIAK 27%
9 WOJTEK KLEMINSKI 39%
10 ANITA WASIAK 47%
11 WIKTOR BORKOWSKI 39%
12 KAROL KORPECKI 41%
13 MARCEL WODZISTAWSKI 22%
14 MARIA GOLINSKA 39%
15 WIKTORIA WALICKA 24%
16 FILIP URBAN 20%
17 LIDIA HADRIAN 16%
18 KATARZYNA PINKOWSKA 57%
19 BEATA JACKOWSKA 63%
20 PAWEL WELFLE 43%
21 IGNACY ANDRZEJEWSKI 27%
22 MIKOLAJ SZYMCZAK 22%
23 MARCIN STOLARSKi 47%
24 AGATA CISLO 49%
25 KATARZYNA JAWORSKA 31%
26 KRZYSZTOF BRZEZINSKI 37%
27 JAKUB WOSZCZYK 35%
28 MARIA SZYCHOWSKA 65%
29 ADRIANNA PRZEDBORSKA 47%
30 ZUZANNA KACZMAREK 49%
31 SZYMON GRABAREK 35%
32 AGATA CLOSEK 47%
33 MICHAL CISLO 49%
34 AGATA BAJER 18%
35 STANISLAW JANKOWSKi 35%
36 JEREMI KRZYZANIAK 37%
37 ALEKSANDRA WILEWSKA 22%
38 PAULINA DROBNICZAK 45%
39 KATARZYNA KUC 47%
40 MATEUSZ NOWICKI 20%
41 TOMEK KALINA 10%
42 KUBA PLATEK 37%

Copyright 1992 - 2023 © College Of Languages. All rights reserved