FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pre testing Cambridge Centre


Pre testing Cambridge to bardzo ważny element w procesie przygotowania kandydata do egzaminu oraz standaryzacji egzaminów.
W tym celu studenci na całym świecie biorą udział w sesjach pre testing, które są przeprowadzane na takich samych zasadach, jak prawdziwy egzamin.
System pre testów pozwala sprawdzić, czy przygotowane egzaminy są na właściwym poziomie, a kandydat dobrze przygotowany.
Egzaminy są w całości sprawdzane w Cambridge, szkoła otrzymuje wyniki oraz opis części writing.


College of languages jest Autoryzowanym Centrum Pre testing z numerem 1375.
Nasi uczniowie biorą udział w 4 sesjach w ciągu roku szkolnego.
Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved