FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Program zajęć w grupie przygotowującej do
egazaminu Cambridge Proficiency in EnglishIlość lekcji w ciągu roku szkolnego - 162 plus obowiązkowe sesje próbne.
W ramach programu Pre Testing Cambridge - 16 godzin w roku szkolnym.

Części egzaminu - wersja od marca 2013 roku:

Pisemne, odbywają się jednego dnia (3 godziny, 40 minut)
  • 1. Reading i Use of English (czytanie ze zrozumieniem i gramatyka) –
    1 godzina 30 minut, 7 części
  • 2. Writing (pisanie 2 tekstów użytkowych) – 1 godzina 30 minut (dwa wypracowania)
  • 4. Listening (rozumienie ze słuchu)– 40 minut

Ustny
Speaking - 15 minut


Zajęcia w szkole przygotowujące do poszczególnych
części egzaminu:

  • 1. zajęcia z podręcznikiem, speaking + słownictwo - 83 godziny
  • 2. zajęcia przygotowujące do 4 części egzaminu – speaking (mówienie) –
    35 godzin,
  • 3. zajęcia przygotowujące do egzaminu pisemnego - writing - 44 godziny w tym 20 godzin gramatyka, 12 godzin pisanie wypracowań, 12 godzin praca nad słownictwem

Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved