FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Program zajęć w grupie przygotowującej do
egazaminu Certificate in Advanced EnglishIlość lekcji w ciągu roku szkolnego - 162 plus obowiązkowe sesje próbne.
W ramach programu Pre Testing Cambridge - 16 godzin w roku szkolnym.

Części egzaminu:

Pisemne, odbywają się jednego dnia (4 godziny, 40 minut).
  • 1. Reading (czytanie ze zrozumieniem) – 75 minut (ilość pytań 34)
  • 2. Writing (pisanie 2 tekstów użytkowych) – 90 minut (dwa wypracowania)
  • 3. Ue of English (gramatyka i słownictwo) – 60 minut (50 pytań)
  • 4. Listening (rozumienie ze słuchu)– 40 minut

Ustny
Speaking - 15 minut


Zajęcia w szkole przygotowujące do poszczególnych
części egzaminu:

  • 1. zajęcia z podręcznikiem, speaking + słownictwo - 83 godziny
  • 2. zajęcia przygotowujące do 4 części egzaminu – listening (słuchanie),
    zajęcia przygotowujące do 5 części egzaminu – speaking (mówienie) – 32 godziny
  • 3. zajęcia przygotowujące do 1, 3 części egzaminu 32 godziny – egzamin pisemny
  • 4. zajęcia przygotowujące do 2 części egzaminu pisemnego - writing - 15 godzin teorii plus pisanie teksów w domu

Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved