FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Program zajęć w grupie przygotowującej do
egzaminu First Certificate in EnglishIlość lekcji w ciągu roku szkolnego - 162


Części egzaminu:

Pisemne, odbywają się jednego dnia.
  • 1. Reading (czytanie ze zrozumieniem) – 1 godzina
  • 2. Writing (pisanie 2 tekstów użytkowych) – 1 godzina 20 minut
  • 3. Ue of English (gramatyka i słownictwo) – 45 minut
  • 4. Listening (rozumienie ze słuchu)– 40 minut

Ustny
Speaking - 15 minut


Zajęcia w szkole przygotowujące do poszczególnych
części egzaminu:

  • 1. zajęcia z podręcznikiem, speaking + słownictwo - 75 godzin
  • 2. zajęcia przygotowujące do 4 i 5 części egzaminu 36 godzin – listening (słuchanie), speaking (mówienie)
  • 3. zajęcia przygotowujące do 1, 3 części egzaminu 36 godzin – egzamin pisemny
  • 4. przygotowanie do części 2 egzaminu pisemnego writing 15 godzin


Sposób przygotowywania się do egzaminu:

Część 1 egzaminu Reading - praca ucznia w domu rozliczana testami ze słownictwa oraz sprawdzającymi dokładność i rzetelność w wykonywaniu testu.

Część 2 egzaminu Writing - wypracowania pisane przez ucznia w domu na podstawie poleceń zawartych w podręczniku PRACTISE EXAM PAPERS, 4 wypracowania w miesiącu sprawdzane i oceniane w zeszycie.

Część 3 egzaminu Use of English
  • a) 36 godzin zajęć lekcyjnych przygotowujących do poprawnego wykonania tej części egzaminu.
  • b) Praca ucznia w domu – wykonywanie testów z podręcznika PRACTISE EXAM PAPERS- jeden test co drugi tydzień, testy rozliczane następnie po podaniu klucza (co dwa testy)

Część 4 egzaminu Listening – TESTY ZE SŁUCHU NA ZAJĘCIACH

Część 5 egzaminu Speaking – PRACA NA ZAJĘCIACH, przygotowywanie słownictwa w domu


Obowiązkowy udział w Pre Testach organizowanych przez Cambridge – 4 razy w roku szkolnym, w soboty, w ramach programu ADVANTAGE.

Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved